Allmän information om dataskydd

Vi vill informera dig om att vi använder din e-postadress när du beställer vårt nyhetsbrev. Användning sker för reklam och marknadsundersökningar. För tekniska försändelser kommer din e-postadress att skickas vidare till vår tjänsteleverantör Episerver Campaign. Valmano GmbH behandlar dina personuppgifter endast enligt ditt samtycke (enligt artikel 6.1 a i GDPR). Dina uppgifter samlas in genom att du lämnar dem till oss. De uppgifter som du har lagrat för marknadsföringsändamål kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt.

 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandlingen, dataportabilitet, invändningar och återkallande av samtycke enligt dataskyddsförodningen. Uppgiftsbehandlingen är laglig fram till återkallandet. Dessa rättigheter enligt artikel 15-18 i GDPR kan göras gällande mot Valmano GmbH på följande adress.

Valmano GmbH

Dataskydd

Kabeler Straße 4

58099 Hagen

E-post: personuppgifter@valmano.se


Valmano GmbH:s dataskyddsombud kan också kontaktas på ovanstående adress och e-postadress.

Om du vill veta vilka personuppgifter som Valmano GmbH har lagrat och till vem dessa uppgifter har överförts, informerar Valmano GmbH dig gärna. Där kan du kostnadsfritt begära ett så kallat utdrag. Observera att Valmano GmbH av dataskyddsskäl inte får lämna information per telefon, eftersom det inte är möjligt att tydligt identifiera dig via telefon. För att undvika missbruk av tredje part behöver Valmano GmbH följande information från dig: Namn (eventuellt flicknamn), förnamn, födelsedatum, nuvarande adress (gata, husnummer, postnummer och ort). I enlighet med artikel 21.1 i GDPR kan du invända mot databehandling av skäl som rör den registrerades särskilda situation på ovanstående adress.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig har du rätt att kontakta den tillsynsmyndighet som ansvarar för detta. För detta ändamål kan du kontakta tillsynsmyndigheten för dataskydd i den delstat där du är bosatt eller myndigheten i Berlin som är den delstat där Valmano GmbH har sitt säte.